Więcej informacji

Stacja Hodowli i Unasieniania Zwierząt sp. z o.o. - Oddział w Szczecinku

Posiadająca ponad pięćdziesięcioletnią tradycję Stacja Hodowli i Unasieniania Zwierząt sp. z o.o. w Bydgoszczy jest największą tego typu firmą w Polsce i jedną z największych w Europie. Stacja obejmuje swoją działalnością tereny sześciu województw: kujawsko-pomorskiego, zachodniopomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego i lubelskiego. Świadczy usługi w zakresie inseminacji bydła i trzody chlewnej, a także pszczół w północnej i wschodniej części kraju. Spółka wyposażyła flotę pojazdów oddziału w Szczecinku w system monitorowania obiektów SMOK. Podstawą tego systemu GPS jest bieżące lokalizowanie pojazdów. Napływające informacje magazynowane są i obsługiwane przez użytkownika przy użyciu odpowiedniego oprogramowania. Poza urządzeniami pojazdowymi i oprogramowaniem kont klienckich oddział w Szczecinku zaopatrzony został w oprogramowanie bazowe umożliwiające samodzielną obsługę przesyłu danych serwerowych. Baza danych stanowi nieocenione źródło informacji do planowania i zarządzania zatrudnionym personelem i zapleczem sprzętowym.

ZAUFALI NAM