Więcej informacji

20.122011

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej - Szczecin

Do obowiązków Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie należy kierowanie i nadzór nad całokształtem ochrony przeciwpożarowej województwa. W odpowiedzi na sprecyzowane przez Klienta potrzeby i wymagania, w ponad dziewięćdziesięciu pojazdach szczecińskiej Straży zainstalowano urządzenia systemu monitoringu pojazdów SMOK zintegrowanego z dostarczonym przez firmę Abakus Systemem Wspomagania Decyzji SWD-ST.

Zastosowanie graficznych terminali statusów PDA pozwala na szybką komunikację między wozami strażackimi a dyspozytornią. Analizę i przetwarzanie napływających z pojazdów informacji o bieżącej lokalizacji, aktualnie wykonywanych akcjach oraz stanie sygnału uprzywilejowania umożliwiają dedykowane do systemu aplikacje - GPS Monitor i Rejestr GPS. Uprawniony użytkownik otrzymuje dostęp do pełnej dokumentacji pracy taboru, którą może przeglądać, przeszukiwać według wybranych kryteriów, a także tworzyć raporty i zestawienia w postaci graficznej lub tabelarycznej. Proponowane rozwiązania technologiczne umożliwiają nie tylko śledzenie położenia pojazdów na interaktywnej mapie, pozwalają również odczytać ich statusy, wydawać odpowiednie komendy i bezpośrednio kontaktować się z ich kierowcami i załogami, służą wskazaniu najszybszej możliwej trasy dojazdu i wybraniu odpowiedniego wozu do podjęcia działań, ukazują rozmieszczenie znajdujących się w terenie jednostek - co może istotnie zwiększyć szanse powodzenia akcji ratunkowej. System monitorowania i lokalizacji pojazdów usprawnia organizację i zarządzanie zasobami ludzkimi i technicznymi, zmniejszając koszty eksploatacyjne i podnosząc skuteczność prowadzonych akcji przeciwpożarowych.

ZAUFALI NAM