Więcej informacji

REMONDIS Sp. z o.o. Oddział Szczecin

Remondis jest jednym z największych międzynarodowych przedsiębiorstw zajmujących się kompleksową gospodarką wodną i recyklingiem. Dysponuje rozbudowaną siecią ponad 500 oddziałów w 26 krajach europejskich oraz w Chinach, Japonii, na Tajwanie i w Australii. Zachodniopomorski oddział firmy w Szczecinie wyposażył flotę swoich pojazdów w system monitoringu obiektów SMOK, którego podstawę stanowi bieżące śledzenie pozycji geograficznej pojazdu na bazie informacji z GPS-u. Monitorowanie, archiwizację i obróbkę napływających informacji o przejechanych trasach i czasie ich pokonania umożliwia dedykowane oprogramowanie - GPS Monitor i Rejestr GPS. Dzięki nim uprawnieni użytkownicy mają możliwość przeglądania, porządkowania i wyszukiwania wybranych wg kryteriów danych, a także tworzenia złożonych raportów i  zestawień. Szczeciński oddział zaopatrzył się również w umożliwiające samodzielną obsługę przesyłu danych serwerowych aplikacje bazowe, uniezależniając się tym samym od dostawcy rozwiązania. Rozległa baza danych stanowi podstawę planowania i usprawniania zarządzania personelem i zapleczem sprzętowym. System wpływa na poprawę organizacji pracy wewnątrz zakładu.

ZAUFALI NAM